Poslovi

Građani Mesne zajednice zadovoljavaju svoje potrebe i interese naročito u sledećim oblastima;
 1. Prostorno planiranje i razvoj naselja.
 2. Razvoj i izgradnja komunalne infrastrukture.
 3. Zaštita životne sredine.
 4. Kultura, sport, briga o deci i o ugroženima.
 5. Zaštita od elementarnih nepogoda.
 6. Mesni samodoprinos.

Pored poslova iz predhodnih stavova u Mesnoj zajednici obavljaju se i poslovi koje joj poveri Skupština opštine.

Mesna zajednica, preko svojih organa a radi zadovoljavanja potreba građana iz predhodnog člana, vrši poslove kao što su:

 1. Inicijative za izmenu akata vezanih za planiranje i razvoj naselja.
 2. Organizovanje zborova građana, javnih rasprava, istraživanja javnog mnjenja i sl.
 3. Prikupljanje mišljenja građana o pitanjima od značaja za lokalnu i mesnu samoupravu.
 4. Pribavljanje mišljenja o urbanističkim planovima.
 5. Predlaganje programa za izgradnju komunalne infrastrukture.
 6. Čišćenje i održavanje zelenih površina, parkova, igrališta i sl.
 7. Saradnja sa komunalnim preduzećima.
 8. Uređenje i razvoj naselja.
 9. Razvoj infrastrukture ( izgradnja puteva, trotoara, vodovoda, kanalizacije, elektro mreže i sl.).
 10. Organizovanje i sprovođenje izbora za organe mesne zajednice.
 11. Organizovanje rada organa i radnih tela mesne zajednice.
 12. Saradnja sa Opštinom i njenim organima i sa opštinskim javnim preduzećima i ustanovama.
 13. Saradnja sa privrednim društvima i preduzetnicima na svojoj teritoriji.
 14. Saradnja sa nevladinim organizacijama i udruženjima građana.
 15. Zavođenje i realizacija mesnog samodoprinosa.
 16. Obavljanje i drugih poslova utvrđenih Zakonom i Statutom MZ

Pored poslova iz predhodnih stavova, u Mesnoj zajednici se obavljaju i određeni poslovi koji se Odlukom skupštine opštine poveravaju Mesnoj zajednici iz izvornog delokruga opštine, obezbeđivanje za to potrebnih sredstava.

Mesna zajednica Janošik ostvaruje saradnju sa drugim mesnim zajednicama na teritoriji opštine Alibunar i u Republici Srbiji.

Saradnja sa odgovarajućim oblicima lokalne samouprave u inostranstvu ostvaruje se u skladu sa republičkim propisima.