Prihodi

Sredstva za rad Mesne zajednice su:
  1. sredstva koja opština prenese mesnoj zajednici iz budžeta Opštine ( za rad i tekuće troškove, za poverene poslove, za sufinansiranje programa komunalne infrastrukture i dr. ).
  2. sredstva koja građani obezbeđuju samodoprinosom. 
  3. sredstva od davanja u zakup pokretnih i nepokretnih stvari u vlasništvu MZ.
  4. sredstva od naknade za usluge.
  5. sredstva dobijena iz pokrajinskih, republičkih i inostranih fondova.
  6. pokloni, donacije i druga sredstva.

Mesna zajednica koristi sredstva u skladu sa svojim programima i planovima.

Odluku o raspolaganju sredstvima donosi Savet, a naredbodavac za izvršenje finansijskog plana je predsednik Saveta MZ. Mesna zajednica je dužna da na zahtev nadležnih organa opštine, a najmanje jednom godišnje, do 15 marta za predhodnu godinu, podnese izveštaj o svom radu, ostvarivanju programa mesne zajednice i korišćenju sredstava koja joj je opština prenela.

Odluku o uvođenju samodoprinosa građani Mesne zajednice donose referendumom, u skladu sa propisima kojima je uređen postupak neposrednog izjašnjavanja građana, zakonom o finansiranju lokalne samouprave i statutom opštine.