JP «Srbijagas»

JP «Srbijagas» je preduzeće za transport, distribuciju, skladištenje i trgovinu prirodnim gasom. Lider na gasnom tržištu Srbije, danas je moderna gasna kompanija čiju snagu čine tradicija i višedecenijsko iskustvo, značajni ljudski i materijalni resursi, znanje i opredeljenost da unapređuje, razvija i povezuje gasnu infrastrukturu Srbije za zemljama u okruženju.

Javno preduzeće Srbijagas, sa sedištem u Novom Sadu, osnovano je 1. oktobra 2005. godine odlukom Vlade Republike Srbije. Današnji Srbijagas nastao je u procesu restrukturiranja NIS-a, iz organizacionih delova NIS-Gas, NIS-Energogas i NIS-Jugopetrol (Plinara i RJ Gas, Pančevo), koji su razvijali gasni sektor preko pedeset godina.

S obzirom na to da JP «Srbijagas» obavlja delatnosti od javnog značaja i opšteg interesa države, osnovne obaveze su:

  • Sigurno snabdevanje tržišta prirodnim gasom
  • Razvoj i bezbedno funkcionisanje transportnog, distributivnog i skladišnog sistema
  • Razvoj mogućnosti za uspostavljanje novih pravaca i izvora snabdevanja kroz povezivanje sa transportnim sistemima sa zemljama u okruženju
  • Razvoj principa racionalne i energetski efikasne primene prirodnog gasa uz poštovanje zaštite životne sredine i principa održivog razvoja

Poslovna politika JP «Srbijagas» zasnovana je na težnji da kompanija bude konkurentna i tržišno efikasna u svim delatnostima, te da razvija savremeno organizovano, profitabilno i dugoročno uspešno preduzeće koje permanentno brine o svojim kupcima, zaposlenima i okruženju u kome deluje. Efikasna i kvalitetna realizacija Energetskog bilansa i Strategije razvoja energetike Republike Srbije čine glavne delove poslovne politike preduzeća.