Pošta 26362

Pošta građanima Janošika nudi usluge prijema i otprema paketa i pošiljaka, platnog prometa, Post Express usluge „danas za sutra“, dok je u planu i usluga „danas za danas“ kojom bi se pošiljka isporučivila bilo gde u zemlji u toku jednog dana.

Pošta još nudi građanima uslugu slanja i prijema novca iz inostranstva, Western Union, gde je samo u pošti omogućeno slanje novca u inostranstvo. Slanje novca u zemlji se vrši elektronskim putem, tako da primalac može istog trenutka podići novac na šalterima Pošte u drugim gradovima.

Za građane Janošika Pošta vrši usluge „Poštanske štedionice“, tako da se na njenim šalterima vrši isplata dečjeg dodatka, penzija, dodatka za rođenje deteta, socijalne pomoći, tuđe nege, ratne i vojne invalidnine, kao i usluge platnog prometa.

U okviru prostora Pošte funkcioniše i RJ „Telekom Srbija“.